Wydawca treści Wydawca treści

Cennik na choinki

Aktualny cennik na choinki 2018

Możliwości odpłatności za drewno lub sadzonki zakupione w Nadleśnictwie Wałcz

W nadleśnictwie Wałcz za drewno lub sadzonki należność można uregulować:

  • gotówką w kasie nadleśnictwa

  • kartą płatniczą w kasie nadleśnictwa

  • na konto:  PKO BP O/Wałcz 25 1020 2847 0000 1102 0039 2027


Cennik na sadzonki

Cennik na sadzonki obowiązujący w 2018 roku.

Poniżej znajduje się link pod którym znajdą Państwo ofertę sprzedaży sadzonek drzew leśnych w 2018 roku

https://sadzonki.pila.lasy.gov.pl/


Cenniki na drewno

 

             Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  4/2018

                                                 NADLEŚNICZEGO  NADLEŚNICTWA WAŁCZ

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w  sprawie  ustalenia  „ Cennika  cen  detalicznych  na  drewno  "