Wydawca treści Wydawca treści

W celu rezerwacji zajęć edukacyjnych należy skontaktować się z pracownikiem Nadleśnictwa Wałcz Magdaleną Marchwiak tel. 660448871, mail: walcz@pila.lasy.gov.pl, ustalić temat zajęć, termin oraz rodzaj (zajęcia w budynku "Morzycówki" i/lub w terenie). Zajęcia należy organizować z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem. 

Organizacja ogniska na terenie "Morzycówki" zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz z dnia 15 kwietnia 2016 roku jest płatna.

Opłata za ognisko organizowane przez jednostki oświatowe wynosi: 58,32 zł netto + 23% VAT

Opłata dla osób fizycznych:

  • ognisko do 15 osób: 58,32 zł netto + 23% VAT

  • ognisko powyżej 15 osób: 116,64 zł netto + 23% VAT

Prosimy o uprzedzenie rodziców dzieci biorących udział w zajęciach terenowych o konieczności zapewnienia ubioru terenowego zależnego od panujących warunków atmosferycznych,  zapoznanie uczestników i opiekunów z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas zajęć (alergie, ukąszenia itd.) oraz rozpoznania przez placówkę, czy wśród uczestników nie ma przypadków schorzeń, które uniemożliwiają uczestniczenie w zajęciach.

Odpowiedni ubiór zapewnia bezpieczeństwo i radość z przebywania w lesie.