Asset Publisher Asset Publisher

W celu rezerwacji zajęć edukacyjnych należy skontaktować się z pracownikiem Nadleśnictwa Wałcz Magdaleną Marchwiak tel. 660448871, mail: walcz@pila.lasy.gov.pl, ustalić temat zajęć, termin oraz rodzaj (zajęcia w budynku "Morzycówki" i/lub w terenie). Zajęcia należy organizować z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem. 

Organizacja ogniska na terenie "Morzycówki" zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz z dnia 16 kwietnia 2018 roku jest płatna.

Opłata za ognisko organizowane przez jednostki oświatowe wynosi: 62,40 zł netto + 23% VAT (76,75zł)

Opłata dla osób fizycznych:

  • ognisko do 15 osób: 62,40 zł netto + 23% VAT (76,75zł)

  • ognisko powyżej 15 osób: 124,80zł netto + 23% VAT (153,50 zł)

Prosimy o uprzedzenie rodziców dzieci biorących udział w zajęciach terenowych o konieczności zapewnienia ubioru terenowego zależnego od panujących warunków atmosferycznych,  zapoznanie uczestników i opiekunów z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas zajęć (alergie, ukąszenia itd.) oraz rozpoznania przez placówkę, czy wśród uczestników nie ma przypadków schorzeń, które uniemożliwiają uczestniczenie w zajęciach.

Odpowiedni ubiór zapewnia bezpieczeństwo i radość z przebywania w lesie.

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Lasy powiatu wałeckiego pilnie strzeżone

Lasy powiatu wałeckiego pilnie strzeżone

Wraz z rozwojem możliwości technologicznych, na terenie nadleśnictw powiatu wałeckiego wdrożono zintegrowany punkt alarmowo-dyspozycyjnych.

Organizacja ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych uległa zdecydowanej poprawie. Nadleśnictwa powiatu wałeckiego od tego roku mają wspólny Zintegrowany Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, który znajduje się w Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu. Obraz z sześciu kamer monitujących tereny leśne (Golce-Wałcz, Płytnica, Człopa, Strzaliny-Tuczno, Róża Wielka-Tuczno, Piaszczana Góra-Mirosławiec), w jakości HD przekazywany jest do jednego miejsca, w którym dwóch obserwatorów wypatruje ewentualnych zagrożeń (dymów). 
Nowy system skraca do minimum czas przekazywania informacji i reagowania. Dyżurny Stanowiska Kierowania PSP już w momencie stwierdzenia dymu zna jego lokalizację oraz przybliżony charakter zdarzenia, co pozwala na podjęcie właściwej decyzji dotyczącej zadysponowania jednostek gaśniczych. Integracja znacząco usprawnia koordynację działań jednostek ochrony przeciwpożarowej i administracji leśnej zarówno w miejscu pożaru, jak i na poziomie współdziałania z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych (np. w zakresie dysponowania samolotów). Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest utrzymanie pełnego kontaktu z siłami zaangażowanymi w gaszenie pożaru w paśmie łączności LP i PSP. Rozwiązanie to powoduje, że informacje o zagrożeniach są bezpośrednio przekazywane do właściwych służb, a służby te mają możliwość bezpośredniego analizowania zagrożenia i wspólnego podejmowania niezbędnych działań.