Wydawca treści Wydawca treści

Kontakt z mediami

Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie są:

Nadleśniczy Tomasz Partyka

Starszy specjalista Służby Leśnej Magdalena Marchwiak