Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Wałcz
Nadleśnictwo Wałcz
67 250 08 94
67 258 29 32

ul. Kołobrzeska 1

78-600 Wałcz

Nadleśniczy
Marian Kuś
67 250 08 94
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Kowalczewski
67 250 08 94
Inżynier Nadzoru
Adam Kolorz
67 250 08 94
Inżynier Nadzoru
Andrzej Tomajczyk
67 250 08 94
Główny księgowy
Ewa Michalak
67 250 08 94

Dział Gospodarki Leśnej

Elżbieta Szczepańska- użytkowanie lasu, marketing
Starszy specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Grzegorz Paluch
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Natalia Brzozowska- hodowla lasu, szkółkarstwo, nasiennictwo i selekcja
Starszy specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Magdalena Marchwiak- Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Lesnej "Morzycówka", turystyka, ochrona p.poż, ochrona przyrody
Starszy specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Katarzyna Drzewiecka- ochrona lasu, łowiectwo
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Daniel Kozłowski- stan posiadania, lasy niepaństwowe
Instruktor Techniczny
phone-abbreviation: 67 250 08 94

Dział finansowo-księgowy

Ewa Michalak
Główny księgowy
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Jadwiga Herman
Starsza księgowa
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Teresa Kozłowska
Starsza księgowa
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Renata Kuś
Starsza księgowa
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Aleksandra Rytczak
Referent
phone-abbreviation: 67 250 08 94

Dział administracyjno-gospodarczy

Iwona Stankiewicz
Sekretarz
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Magdalena Andruszewska
Specjalista ds administracji
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Bogdan Bronka
Specjalista ds. remontów i inwestycji
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Ewa Sofroniew
Specjalista ds administracji
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Anna Sieja
Sekretarka
phone-abbreviation: 67 250 08 94

Stanowisko ds. pracowniczych

Andrzej Gnych
St. specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 67 250 08 94

Stanowisko ds informatyki

Piotr Opara
Specjalista ds informatyki
phone-abbreviation: 67 250 08 94

Posterunek Straży Leśnej

Dariusz Marchwiak
Komendant posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 67 250 08 94
Krzysztof Czub
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 67 250 08 94

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych
Andrzej Gnych
phone-abbreviation: 668266276